Digital economy - Digital organization
จริง ๆ ภายในเนื้อหานี้ตั้งใจจะสรุปเนื้อหาเรื่อง Digital economy - Digital HR ที่จะไปแชร์ในการประชุม World class organization แต่หลังจากเขียนสรุปไปสักพักรู้สึกว่ายังไม่มีตัวอย่างงาน HR เข้ามาเกี่ยวข้องในเนื้อหาเลย งั้นขอสรุปในหัวข้อ Digital Organization กับเทคโนโลยี SMAC ก่อนก็แล้วกัน

พูดถึง Digital economy คือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน (โลกาภิวิตน์) โดยก่อนหน้านี้มีการนำเรื่อง Creative economy (เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์) และ knowledge economy (เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้) เข้ามาเป็นเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Digital Organization ความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายของ Digital economy คือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร เช่น การใช้ Social media Mobile device หรือแม้กระทั้งการพัฒนารูปแบบของการบริการให้อยู่ภายใต้โครงสร้างที่เรียกว่า Cloud Computing เพื่อให้ตอบสนองการทำงานในปัจจุบันนี้ที่การทำงานไม่ได้ยึดติดอยู่กับ สถานที่ เวลา และอุปกรณ์ หมายความว่าถ้าหากเราสามารถให้บริการหรือตอบสนองลูกค้า หรือผู้รับบริการได้ในเวลาอันรวดเร็วเท่าไหร่ เราก็จะสามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขันในธุรกิจได้มาก จึงมีคำกล่าวถึงการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Anytime Anywhere Any Device เกิดขึ้น

ด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จึงได้เกิดเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล เครื่องมือดังกล่าวคือกลุ่มของเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั่นก็คือ Social media mobile device data analytics และ cloud computing จะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นที่พูดถึงและติดอันดับเทคโนโลยียอดนิยมในปัจจุบัน

จริง ๆ เครื่องมือเหล่านี้ผมเชื่อว่าพวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการนำมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจคือ คนไทยเรายังไม่ได้มีการใช้ ดิจิตอลเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างคุ้มค่า หรือพูดให้ง่ายคือยังหาสาระ และประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ไม่เต็มที่

สังเกตจากพฤติกรรมการใช้งาน Social media ของคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการใช้ไปในทางระบายความรู้สึกซะมากกว่า หากมองไปถึงประโยชน์ของ Social media แล้วมีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านการสร้างสังคม หรือการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ความสนใจของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน หรือการใช้เป็น แหล่งในการสร้าง Idea ใหม่ ๆ การใช้เพื่อให้ผู้มีปัญหาการทำงานในแขนงต่าง ๆ สามารถเข้ามาขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อถามตอบวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดเป็น Knowledge base ขึ้น

Mobile device ถือเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เราอย่างสิ้นเชิงในปัจจุบัน ใครจะคาดคิดได้ว่าพฤติกรรมการรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สื่อจากที่เคยรับผ่านทีวี ที่ตั้งอยู่ตามบ้านเรือนได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ประจำตัวบุคคลที่สามารถพกพาไปได้ทุกหนทุกแห่ง นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมที่มีมาอย่างยาวนานในการรับข่าวสาร การใช้ Mobile ยังสามารถ feedback ความพึงพอใจของการให้บริการผ่านกลับไปยังผู้ให้บริการได้อีกด้วย หรือแม้กระทั้งการอ่านหนังสือออนไลน์ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสามารถลดต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction cost) ไปได้อย่างมหาศาล

การวิเคราะห์ข้อมูล Analytics ส่วนที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์จากการที่เรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่ในระบบเครือข่าย การจัดการข้อมูลจำนวนมาก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง และสามารถนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อทำการพยากรณ์เหตุการณ์ หรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคถือมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนทิศทางการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

และเทคโนโลยีตัวสุดท้ายที่กล่าวถึงใน smac คือ Cloud computing ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกของการใช้งาน Software ให้สอดคล้องกับคำว่า Anytime Anywhere Anydevice ด้วยแนวคิดการให้บริการที่สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้จากที่ใดก็ได้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้บริการ Software ที่ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมไว้ให้โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงบนเครื่อง Notebook desktop จึงทำให้การทำงานไม่ยึดติดกับอุปกรณ์อีกด้วย

สำหรับเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้นถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง Digital organization และสร้างความหลายหลายของช่องทางการทำธุรกิจ สามารถทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง

ตอนต่อไปจะมายกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SMAC กับงานบุคคลากร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตั้งใจจะเตรียมไว้แชร์ในงานประชุม World class organization ตามที่ได้กล่าวไว้ตอนต้น รวมถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลด้วย
SHARE
Writer
dreamtofind
writer
ผมเป็นนักพัฒนาระบบซอฟแวร์ ที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ แต่เชื่อมั่นในตัวเองสูง ผมไม่ได้หวังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้าง ผมเพียงแค่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อสิ่งรอบตัว... ผมพยายามที่จะเขียนเล่าเรื่องราว ที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตการทำงาน ไอเดียที่ได้พูดคุยกับคนรอบข้าง เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งการพัฒนาตัวเอง การลงทุน และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผมสนใจ บางเรื่องผมจะใช้คำพูดที่ดูหยาบนิด ๆ เพื่อให้เห็นภาพผมบ่น เพราะผมเองชอบอ่านเรื่องราวที่ไกล้เคียงกับเรื่องเล่า อ่านแล้วมันสนุกดี เห็นภาพดีนะ คุณว่ามั้ย...

Comments