หน่าย..
ณ เวลาหนึ่ง
ซึ่งเรารู้สึกอ่อนแรง
จะมีใครที่เราอยากจะบอกให้รู้ถึงความอ่อนแอนั้น และยืนอยู่ข้างๆกัน
...

รู้สึกสงสารตัวเอง
สงสารที่ไม่มีใครคนนั้นให้คิดถึง

รู้สึกเวทนาตัวเอง
เวทนาที่ใครคนนั้นที่อยากบอกเล่า เป็นคนที่มีเจ้าของ

และรู้สึกเจ็บลึกๆ
เจ็บที่ใครคนนั้นที่อยากให้อยู่ข้างๆกัน เป็นคนที่ไม่มี..

สุดท้ายด้วยความสงสาร+เวทนา+เจ็บ และอื่นๆ
ก็เลยต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ให้สมองได้คิดไตร่ตรอง...

ความอ่อนแอ เราไม่จำเป็นต้องให้เวลามันเยอะ
ไม่ว่างให้ความอ่อนแอเป็นดี
เข้มแข็งให้เร็วที่สุด
..

ความล้าที่มาจากงาน
ความเหนื่อยที่มาจากคนรอบข้าง
ไม่หนักหนาเท่าหน่ายในตัวเอง

วันหนึ่งที่เรารู้สึกหน่ายกับความเป็นตัวของเราเอง
จะทำให้รู้สึกท้อ ล้มลงและยากที่จะลุกขึ้นยืน
ลุกขึ้นด้วยมือใครๆคงไม่มีความหมาย
หากไม่ลุกขึ้นยืนด้วยตัวเอง
..

หน่ายตัวเอง.. ที่เป็นคนอ่อนแอ
ฉะนั้น เราก็ต้องเข้มแข็ง

หน่ายที่ตัวเอง.. ไม่สามารถปกป้องคนที่ควรปกป้องได้
ฉะนั้น เราก็ต้องพยายามปกป้องเขาให้ได้ โดยเริ่มที่ตัวเอง

หน่ายที่ตัวเอง.. เป็นคนเฉยชา
ฉะนั้น เราก็ต้องเพิ่มสีสันให้ตัวเองบ้าง

หน่ายที่ตัวเอง.. ไม่สามารถชนะคนพาล
ฉะนั้น เราก็อย่าไปยุ่งกับคนพาล เลี่ยงไม่ได้ก็ปล่อยวาง และรักษาคงตัวตน
...

เวลาที่เราเบื่อหน่ายในตัวเอง เราก็ต้องแก้ไขและยอมรับให้ได้ด้วยตัวเอง

จะมีใครเห็นคุณค่าของเรา ในเมื่อเราเองยังมองไม่เห็น


-หน้ากลม-
ลุกขึ้น!!! เติมน้ำมันเต็มถัง และเดินต่อไป
SHARE
Writer
NaaKomm
walker
โลกมันกลมนะว่าไหม?

Comments

NWn
6 years ago
คิดได้แล้ว...ก้าวต่อไป ขอเป็นกำลังใจค่ะ
Reply
NaaKomm
6 years ago
ค่ะ ^^