ภูมิคุ้มกัน
เชื่อจริงๆ...

ว่าสภาวะแวดล้อมจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การอยู่ใกล้อะไร หรือใครมากๆ ก็มักจะติดนิสัย การแสดงออก มาด้วยบ่อยๆ
ทั้งโดยที่รู้ตัว หรือไม่รู้ตัว
และไม่ว่าจะนิสัยดีๆ หรือเสียๆ ก็สามารถติดมาได้หมด
เหมือนเป็นโรคติดต่อ
สามารถแพร่เชื้อได้ ไม่ต้องสัมผัส แค่อยู่ใกล้ๆ

สำหรับนิสัยดีๆ อยากติดก็ติดไป อะไรที่ว่าดีก็ทำไป เลียนไป จนเป็นนิสัย ก็ดี
แต่นิสัยเสียๆ จะทำยังไงให้ตัวเองไม่ติด สร้างภูมิคุ้มกัน หรืออย่างไร

หลายๆคนอาจจะบอกว่า "ก็อย่าไปใกล้สิ"
นั่นคือทางออกสำหรับคนที่ไม่ต้องอยู่ใกล้ หรือพบปะกัน
แต่เมื่อได้ชื่อว่า คนใกล้ตัว ใกล้ขนาดนี้แล้วจะไกลได้อย่างไร
เลี่ยงไม่ได้ ก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอ
แล้วจะสร้างอย่างไรล่ะ?

สร้างที่กายไม่ได้ ต้องสร้างที่ใจ

แล้วสร้างภูมิฯที่ใจยังไงล่ะ?

(สำหรับฉัน)สร้างความเป็นตัวตน

แล้วอะไรคือเป็นตัวตน?

.....


สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่า
คือความรู้ผิดชอบชั่วดี
เอาเป็นว่าเรารู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี
อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ
เราต่างรู้ๆกันดี
ไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้น จะมาจาก
คำสั่งสอน
หรือกฎกติกาทางสังคม
อะไรเทือกนี้
เราต่างรู้

แต่สิ่งที่ทำให้คนแต่ละคนต่างกันไปอีก
นั่นคือจิตใต้สำนึก
ทำ หรือไม่ทำ
อยู่แค่นี้เอง

นั่นหมายความว่า
เราพึงระลึก และยึดมั่นในสิ่งที่ทำ ที่ดี
เราเป็นอย่างไร เคยดีอย่างไร ก็จงดีต่อๆไป
คนรอบข้างจะเป็นอย่างไร
แต่เราอย่าเสียตัวตนของเราเอง
ตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรนั่นล่ะ
ภูมิคุ้มกันดีๆ


-หน้ากลม-


หมายเหตุ
ไม่ได้คิดจะมาสอนใครหรืออย่างไร
เพียงแค่ เตือนสติตัวเอง
ผิดถูก ก็แค่ความคิด ของหน้ากลม
SHARE
Writer
NaaKomm
walker
โลกมันกลมนะว่าไหม?

Comments