ความเพียรกับข้อจำกัด
พยายามจะทำให้ใครเห็นด้วย...เขาจะไม่เห็นด้วย
พยายามจะทำให้ใครเห็นชอบ...เขาจะไม่เห็นชอบ
พยายามจะทำให้เราได้ทุกอย่าง...เราจะไม่ได้ทุกอย่าง

ไม่ต้องพยายาม ไม่ได้หมายถึงไม่ต้องทำอะไร
แต่คือการลงมือทำแบบไม่ 'คาดหวัง' จากความพยายาม

ทำด้วยความสุขขณะที่ลงมือ ทำด้วยพอใจ เลยทำได้เรื่อยๆ ไม่เหนื่อย ไม่เครียด
ทำด้วยความคาดหวังจากผลลัพธ์ที่ลงแรงไป ทำแล้วเครียด คาดหวังสูง

หากงานมีจุดพลาด หรือไม่ได้รับคำชม ก็รู้สึกขาดทุนทางความรู้สึก
หมดแรงพยายาม ท้อ แล้วก็ไม่อยากทำต่อ ไม่อยากแก้ไข (เป็นงั้นไป)

เสียงชื่นชมจากผู้อื่น ถือเป็นผลกำไร
แต่ต้นทุนจากความขยันของตัวเอง เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว

แล้วเงินทอง ชื่อเสียง ความสำเร็จ การยอมรับและความไว้วางใจ
จะมาเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียร มิใช่ คาดหวังในความพยายาม

.....มองประโยชน์ให้เกิดกับผู้อื่นสูงสุดก่อนตัวเอง เราจะมีความเพียรในงานอัตโนมัติ
มองประโยชน์ที่เกิดกับตัวเองก่อนผู้อื่น เราจึงมีความเพียรอัตคัต.....

#‎ผลต่างเพราะต้นกำเนิดต่าง‬
SHARE
Writer
J_popper
woman
ชีวิต เกิดมาเพื่อเรียนรู้จักการมีตัวตน สู่การไม่มีตัวตน

Comments