null รวม 10 เรื่องราว | หัวใจมีไว้เพื่อแตกสลาย
หัวใจมีไว้เพื่อแตกสลาย
Published  5 years ago  |  10 stories
หากหัวใจมีไว้เพื่อใช้ คงเป็นไปได้หากต้องมีวันใดที่มันจะแตกสลาย แท้ที่จริงแล้วหัวใจอาจจะบอกบางมากกว่าที่เราเห็น สิบเรื่องราวจากกิจกรรม #storyteller2016 ร่วมกับเพจ 1001nighteditions จะพาเราเข้าไปสัมผัสกับความแต่กสลายในหัวใจจนสั่นไหวกันเลยละ