null รวม 9 เรื่องราว | วันพักผ่อนของแสงแดด
วันพักผ่อนของแสงแดด
Published  5 years ago  |  9 stories
หากแสงแดดที่ส่องให้ชีวิตกับทุกสรรพสิ่งบนโลกเกิดเหนื่อยล้า และลาจากตัวเองไปพักผ่อนในเวลาสั้นๆ จะเป็นอย่างไรกันนะ ลองมาอ่านสิบเรื่องราวจากนิยามของ วันพักผ่อนของแสงแดด หนึ่งในหัวข้อจากกิจกรรม #storyteller2016 ร่วมกับเพจ มรสุมวรรณกรรมดู แล้วจะรู้ว่าวันที่แสงแดดไม่ส่องฉาย จะเป็นอย่างไรบ้างนะ