เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครได้ฟัง
Published  18 days ago  |  3 stories
เราจะเขียนเรื่องราวที่เราเคยเจอและประสบการณ์ที่เรามีมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ มันเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยเล่าให้ใครฟัง และเราอยากเล่าลงในหนังสือเล่มนี้เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ, เราไม่ได้เขียนอย่างจริงจัง ฉะนั้นตอนบางตอนอาจตกหล่นไป : - )