puiipuiib
Writhinker
Message
puii (n.) : ผู้ใช้ชีวิตไปกับการอ่าน คุย และเขียนงานด้วยสมองซีกซ้ายเป็นหลัก เป้าหมายชีวิตในช่วงนี้คือการฝึกใช้สมองซีกขวาและหัวใจให้เก่งขึ้น ดำรงชีวิตได้ดีถ้าได้รับอาหารที่ผลิตจากพืชตระกูล Camellia sinensis และ Theobroma cacao
1
Stories
2
Followers
3
Following