บันทึก (ไม่) ประจำวันของฉันเอง
Published  2 years ago  |  4 stories
บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่ไม่ได้บันทึกทุกวัน และบางเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดเป็นประจำ นึกออกมั้ย? [เขียนเป็นตอนๆแต่มันไม่ต้องอ่านต่อกันก็ได้นะ]