เรื่องของผม
Published  11 months ago  |  4 stories
มนุษย์คืออะไร มีอยู่เพื่ออะไร แล้วทำไมผมต้องเป็นมนุษย์