เรื่องของผม
Published  7 months ago  |  5 stories
มนุษย์คืออะไร มีอยู่เพื่ออะไร แล้วทำไมผมต้องเป็นมนุษย์