kidmakk
writer
Message
นักเขียน ณ โลกออนไลน์ | มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่าหนึ่งล้านสี่แสนคน และกดถูกใจในเฟซบุ๊คกว่าห้าแสนคน | ผลงานหนังสือ ‘จุดหมายอยู่ในทุกๆก้าว’ (2560) ‘โตขึ้นจึงรู้ว่า…’ (2560), ‘เศร้าเสียให้พอแล้วพาชีวิตไปต่อนะ’ (2559), 'ไม่มีความเศร้าที่สูญเปล่าบนโลกใบนี้' (2559), 'ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม' (2559) 'ให้หัวใจได้หายใจ' (2558), 'ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก' (2558) , 'ฟ้าไม่เคยมืดเกินมองเห็นดาว' (2555)
0
Stories
16604
Followers
29
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR
No story found...