kidmakk
writer
Message
นักเขียน ณ โลกออนไลน์ | มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่าหนึ่งล้านคน และกดถูกใจในเฟซบุ๊คกว่าสี่แสนคน | ผลงานหนังสือ ‘โตขึ้นจึงรู้ว่า…’ (2560), ‘เศร้าเสียให้พอแล้วพาชีวิตไปต่อนะ’ (2559), 'ไม่มีความเศร้าที่สูญเปล่าบนโลกใบนี้' (2559), 'ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม' (2559) 'ให้หัวใจได้หายใจ' (2558), 'ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก' (2558) , 'ฟ้าไม่เคยมืดเกินมองเห็นดาว' (2555)
1
Stories
12077
Followers
29
Following