ผู้สร้างอัจฉริยะ
Published  4 years ago  |  10 stories
ข้อคิดในการเลี้ยงดูลูกจากพ่อแม่ของผู้เป็นอัจฉริยะบนโลกนี้