ลิงรีวิว
Published  4 years ago  |  4 stories
คือแบบอยากเสพสื่อแล้วรีวิวบ้าง เพื่อดัง ก็คนเป็นเซเลป ก็ต้องมีความคิดเห็นไง จะได้คูลจะได้เท่ ห๊ะไม่อยากอ่าน ก็ข้ามไปตามใจ แล้วจะเสียดายภายหลัง เพราะการรีวิวของลิง ไม่มีอะไรที่ใครจะเหมือน