diary_me
writer,photo
Message
สวัสดีค่ะดิฉันชื่องน.ส.อิงอร ภักดีพันธ์ ชื่อเล่นว่า บิว เกิดวันที่18ม.ค2542 ฉันชอบถ่าบรูปและท่องเที่ยวค่ะเวลาไปไหนแันก็ต้องพกกล้องถ่ายรูปไปด้วยหรือไม่ก็จะถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือค่ะ
3
Stories
0
Followers
0
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR