จาก ทะเลที่หลงรักท้องฟ้าหมดจิตหมดใจ
Published  1 year ago  |  3 stories
อี แทยง เกิดวันแรกของเดือนกรกฎาคม ปี1995 เพื่อโตขึ้นมา เป็นที่รักของโลกใบนี้