เรื่องใช่..ไม่ก็ใกล้เคียง
Published  3 years ago  |  3 stories
เป็นเรื่องราวที่เราเจอมาจริงๆ เอามาเล่าแบบเฉียดๆ เพื่อบอกถึงการเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้น ผ่านมุมมองของตัวเองจริงๆ โดยหวังว่าจะโดนผู้อ่านแบบเฉียดๆ