บันทึกพิเศษ
Published  2 years ago  |  7 stories
เมื่อเราพยายามจะอยู่และจัดการกับมันให้ได้