บันทึกพิเศษ
Published  1 year ago  |  7 stories
เมื่อเราพยายามจะอยู่และจัดการกับมันให้ได้