How to Phusith's - All Experience your life
Published  5 years ago  |  19 stories
เป็นหนังสือเรื่องราวที่บันทึกความเป็นไปในตัวของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง รวมทั้งเป็นเปรียบเสมือนสมุดบันทึกนำทางในการแก้ปัญหาชีวิตตลอดจนการเข้าถึงความยากลำบากของความคิด ที่สั่งสมได้จากประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิต และโดยสัยเพียงแค่อายุ 22 ปีเท่านั้น อาจจะดูเหมือนว่าผ่านโลกมาน้อย แต่ก็ยอมรับว่าน้อยแต่สมุดเล่มนี้จะเป็นสมุดที่รวบรวมทางรอดของชีวิตตลอดจนเขียนเพื่อระบายและเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบและประเมินสถานการณ์ความเสียหายความเสี่ยงของความรู้สึกในชีวิตและดำเนินการแก้ไขปัญหาความรู้สึกส่วนที่เสียหายนั้นต่อไป ทำให้รู้ว่ากว่าจะเป็นผู้ชายคนนี้ขึ้นมาหนึ่งคนมีความยากลำบากหรือความสบายมากน้อยแค่ไหน