WatcharakornUttarat
นักระบายความคิด
Message
เรียน PPE มธ ท่าพระจันทร์ ชอบวิชาปรัชญา สนใจในเรื่องของ SPACE ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยา
2
Stories
0
Followers
69
Following