Taungza
atom in a universe
Message
Taungza et Brotherbears : น้องหมีกะพี่ต้องซ่า.. คู่หูดูโอ้ ผู้มีใจรักการผจญภัยกับประสบการณ์เดินทางกว่า 300 เมืองทั่วโลก เราชอบใช้เวลาว่างไปกับการใช้ชีวิตและนอนตีพุง ดื่มไวน์ฟังเพลงคลาสิก สนใจศิลปะ วัฒนธรรม..การกิน เที่ยวบ่อยจนเพื่อนแซวว่า อาชีพเสริม คือ ขับรถทัวร์เจ๊เกียวหรือเปล่าเพราะไม่ค่อยอยู่บ้านเลย..
2
Stories
2
Followers
4
Following