TOMMY
พ่อค้าแบกตู้ ยกเตียง
Message
หนึ่งในความฝันที่อยากทำคือ นักเขียน จบวิศวะ ตรีโท ที่เกษตรบางเขน ทำงานเป็นวิศวกร 6 ปี โชคชะตาพาให้กลับมาเป็นพ่อค้าแบกตู้ ยกเตียง
12
Stories
7
Followers
0
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR