TAKTALK
Free Life
Message
พบความสุข ผ่านการอ่านหนังสือ ที่จะมอบคำตอบให้เราผ่านตัวอักษรร้อยเรียง พบความเงียบ สงบ กลั่นกรองให้เราสัมผัส ความกลมกล่อม ของสิ่งที่เรียกว่า รัก เศร้า เหงา สุข ทุกข์ ฯลฯ ที่คละเคล้าอยู่ทุกเหตุการณ์ ของช่วงชีวิต เพราะทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์ ผ่านการมีชีวิต และจิตวิญญาณ ที่มาเติมเต็มการดำเนินไปของชีวิต --- หยดน้ำ (H2O)
5
Stories
2
Followers
1
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR