เพราะทุกเรื่องราวมันมีบทเพลง
Published  4 years ago  |  4 stories
เชื่อหรือไม่ ว่าเรื่องราวในชีวิตสักหนึ่งเรื่อง จะมีเพลงหนึ่งเพลงที่สามารถอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ปล.เพื่ออรรถรสของการอ่าน ให้เปิดเพลงคลอตามไปด้วย..