SpectroScopy
Lucid Dreamming
Message
Oh Be A Fine Girl Kiss Me เรื่องของฉันสะเปะสะปะรกรุงรังไม่ถูกจัดระเบียบแน่นเอียดไปด้วยถ้อยคำพรรณนาที่ไม่เคยถูกเรียงร้อยเป็นวลีบทความไม่เคยถูกแบ่งแยกจัดหมวดหมู่สะสารในสมองเหล่านี้มีมากจนเกินไปเพราะฉันจำมันเสียทุกอย่างฉันเคว้างคว้างภายใต้ความคิดของตนฉันปะปนกับอดีตปัจจุบันและความหวังในอนาคตฉันชำแหละความหมายของสรรพสิ่งฉันดำดิ่งลงห้วงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสิ่งรอบกายฉันให้ค่าและความหมายแก่ทุกความทรงจำฉันมิอาจแยกร่างกายและหัวใจฉันปนความชังไว้กับความรักร่ำไห้กับความทุกข์อย่างร่าเริงเสรีในพันธะอิสระบนแรงโน้มถ่วงความไม่นิรันดิ์คือความนิรันดร
20
Stories
24
Followers
18
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR