Shiroria
Writer,reader
Message
ขอต้อนรับสู้เรื่องของคนเจ้าอารมณ์ ทำอะไรเรื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ฝันอยากจะเขียนหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม
6
Stories
0
Followers
1
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR