SeaFog
Writer
Message
นักเล่าเรื่องเศร้าแง่มุมด้านลบของชีวิต :) ถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณ งานเขียนของฉันจะคอยอยู่ข้างๆคุณเอง The story of my life
63
Stories
17295
Followers
100
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR