SadMoonBoi
It over 9000!!!!!
Message
ผมคือชายคนหนึ่งที่ เกิดพร้อมกับคําว่า ทําไม ทําไม ทําไม ในหัวเต็มไปหมดยิ่งผมหาคําตอบมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเหมือนจะได้คําถามมามากกว่าตลอด ผมจึงต้องหาที่ซักที่ไว้เพื่อเอาความคิดฟุ้งๆในหัวของผมมายัดรวมๆกันไว้ นั้นก็คือที่แห่งนี้นี้เอง.
1
Stories
0
Followers
0
Following