การเปลี่ยนแปลง
Published  1 month ago  |  1 story
เรื่องราวของการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ฉันเดินผ่านอย่างช้าๆ และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น 😊😊