PrinyaPharmacy
every one
Message
ผมตั้งใจทำเพื่อใส่ข้อมูลยาที่มีในร้าน เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการข้อมูลยามาอ่าน ว่ายาที่ได้รับไปของตัวเองเป็นยาอะไร ใช้สำหรับทำอะไร มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
2
Stories
1
Followers
1
Following