ให้คุณ
Published  4 years ago  |  15 stories
ความรู้สึกในวันที่เรารู้สึกอยากจะรู้สึก เป็นเรื่องราวที่เราเขียนเพื่อคุณ จึงตั้งว่าให้เธอ นั้นเพราะเรื่องที่เขียน มันเป็นเรื่องของคุณ ที่เรารู้สึก คุณที่ทำให้เราสุขใจ ;)