Fealing
Published  2 years ago  |  22 stories
ใน1วัน เราได้เจอเรื่องราวมากมาย สุขทุกข์ต่างกันไป Bookนี้แค่หวังว่าให้คนที่ ผ่านเรื่องรามเหมือนเรามา รู้สึกเหมือนเรา จะได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ ;)