สุภาษิตสอนรัก
Published  1 year ago  |  11 stories
ความรัก : รักใดบนโลกนี้ที่เกิดขึ้น ความสุขและความทุกข์ย่อมมีมาเสมอ