The 'YOU' Diary
Published  3 months ago  |  2 stories
เคยคิดไหมว่า 'การตกหลุมรัก' เปรียบเสมือนการ 'ขุดหลุมฝังตัวเอง' เรียนรู้ตัวเองผ่านคนรัก เฝ้าดูร่างกาย, อารมณ์ และจิตใจเมื่อตกอยู่ในภวังค์รักไปพร้อมๆกัน