NotedToMe
Just noted.
Message
เรื่องราวในเมมโมรี่..*** อาจเพราะเธอชอบเขียน แล้วหวังว่าจะเจอใครสักคนที่ชอบอ่าน*** ในขณะเดียวกันเธอก็ชอบอ่านและหวังว่าจะเจอใครสักคนที่ชอบเขียนเหมือนกัน
20
Stories
12
Followers
25
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR