Blue signal สัญญาณสีฟ้าที่พยายามส่งหา
Published  8 months ago  |  2 stories
สัญญาณของความเศร้าภายใต้วันที่มีท้องฟ้าสีครามที่พยายามส่งหาคุณจากใจของทุกคนที่ไม่อาจเรียกหาได้ ความโหยหาไปตามสายลมหวังให้ผู้คนได้ยิน แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกเพิกเฉยเพราะเป็นเสียงที่ใครต่างไม่มีวันได้ยิน