darkness
Published  2 years ago  |  20 stories
ห้วงเวลาแห่งความมืด (The moment of darkness) ในช่วงเวลาที่คนเราอยู่กับความมืด เราจะคุยกับตัวเองได้เสียงดังที่สุด ไม่ว่าเราจะรู้สึกเหงา รู้สึกกลัว หรือ เศร้า ความมืดเป็นเหมือนตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เรา มองเห็นอีกคนในตัวเราได้ชัดขึ้น