NadiaWisz
Writer
Message
Health and Wellness 健康从自己开始。สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา 健康不能等。สุขภาพที่ดีมิอาจรอได้ เมื่อกล่าวถึงคำว่า “สุขภาพดี” เรามักจะนึกถึงโรงพยาบาล คุณหมอคุณพยาบาล ทั้งที่จริงๆ แล้วควรจะนึกถึงตัวเราเอง สุขภาพที่ดีควรประกอบไปด้วย 1. สภาพร่างกายทุกระบบภายในร่างกายทำงานผสานกันได้ดีไม่มีบกพร่องตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 2. จิตใจผ่องใส ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขเบิกบานใจไร้กังวลจากสภาวะการณ์ต่างๆ 3. เป็นผู้ที่มีความสง่าผ่าเผยในทุกสังคม เป็นที่ยอมรับในทุกๆ สังคม ไม่เป็นผู้ที่หลบๆ ซ่อนๆ จากกวดวงของสังคม เป็นผู้ที่เปิดเผย เป็นที่ไว้วางใจของสังคม 4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง ไม่พร่องทางศีลธรรมจรรยา 5. เพื่อลดพุงลดโรค(How To Lose Belly Fat in 60 days.No Side Effects)
75
Stories
10
Followers
4
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR