NadiaWisz
Writer
Message
Health and Wellness 健康从自己开始。สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา 健康不能等。สุขภาพที่ดีมิอาจรอได้ เมื่อกล่าวถึงคำว่า “สุขภาพดี” เรามักจะนึกถึงโรงพยาบาล คุณหมอคุณพยาบาล ทั้งที่จริงๆ แล้วควรจะนึกถึงตัวเราเอง สุขภาพที่ดีควรประกอบไปด้วย 1. สภาพร่างกายทุกระบบภายในร่างกายทำงานผสานกันได้ดีไม่มีบกพร่องตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 2. จิตใจผ่องใส ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขเบิกบานใจไร้กังวลจากสภาวะการณ์ต่างๆ 3. เป็นผู้ที่มีความสง่าผ่าเผยในทุกสังคม เป็นที่ยอมรับในทุกๆ สังคม ไม่เป็นผู้ที่หลบๆ ซ่อนๆ จากกวดวงของสังคม เป็นผู้ที่เปิดเผย เป็นที่ไว้วางใจของสังคม 4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง ไม่พร่องทางศีลธรรมจรรยา 5. เพื่อลดพุงลดโรค(How To Lose Belly Fat in 60 days.No Side Effects)
75
Stories
8
Followers
4
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR