NPW
Housewife
Message
อดีตพนักงานบริษัทที่ต้องกลายมาเป็นแม่บ้านในต่างแดน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันใช้ชีวิตแบบ super slow life ช้ายิ่งกว่าเต่า เขียนเล่าเรื่องต่างๆ ที่พบเจอในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งในเชิงสาระและบันเทิง สามารถติดตามผลงานล่าสุดได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.pomchuchitravel.com/
17
Stories
47
Followers
13
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR