มนุษย์ช่างโม้
Published  1 year ago  |  3 stories
เรื่องราวที่พบเจอในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต และตะกอนความคิดที่แวบเข้ามาในหัว