Macaupong
Writer
Message
มาเก๊าพงศ์เป็น "นามปากกา" ไลฟ์สไตล์ นักเขียน จะเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวโดยส่วนใหญ่ แต่การเขียน content อื่นที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนั้น เป็นการเริ่มต้นของผมซึ่งผมคิดว่าผมทำมันได้ดี ทุก story เกิดขึ้นในนี้ #Storylog "การออกไปใช้ชีวิตนั้นง่ายกว่าการ นั่งคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข นั่นคือ ความเข้าใจชีวิตมากกว่าการคิดแต่ไม่ทำอะไรเลย"
5
Stories
18
Followers
2
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR