เป็น ตุ เป็น ตะ
Published  1 year ago  |  6 stories
สิ่งมีชีวิตรอบตัวที่คนไม่ค่อยสนใจ เพราะคนสนใจแต่ตัวเองมองแต่ตัวเองเปนศูนย์กลางจักรวาลและครอบครองโลกอยู่เพียงผู้เดียว แต่บางครั้งก็หลงลืมไปว่า สัตว์หรือสิ่งอื่นๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน