ดึงตัวเองกลับมา
Published  6 months ago  |  23 stories
ทบทวนความรู้สึก และดึงตัวเองกลับมาจากความรู้สึกแง่ลบ ที่เผาใจ