Isssssara
Get it off my chest.
Message
เคยอยากระบายอยากพูดอะไรแล้ว มันอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ หรือทำให้ใครเข้าใจไม่ได้ปะ อยากมีคนรับฟังในเรื่องที่มีความสุข และทุกข์ใจ ไม่สบายใจแต่ไม่มีไหมอะ ? นั้นแหละ ถึงต้องมาในนี้ไง
6
Stories
0
Followers
27
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR