ความลับระดับโลก Low of Attractions
Published  3 months ago  |  8 stories
สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ทั้งด้วยตนเองและแนวคิดจากคนสำเร็จระดับโลกที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นำออกมาเผยแพร่ ให้ตระหนักถึงกฏแห่งความจริงเรื่องนี้ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความดีพร้อมในทุกๆด้านของชีวิต...