IAMQUEEN
Queen of fellings...
Message
เราแค่ต้องการเพื่อน เพื่อนที่เราไม่รู้จักตัวตนจริงๆ ของเขา เราแค่ต้องการเล่าเรื่องบางเรื่องให้ใครสักคนฟัง โดยที่คนๆ นั้นไม่สนใจว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร ติดตามเพจได้ทีี่ >>> I AM QUEEN
107
Stories
23
Followers
10
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR