Hataichanok-Nok
TA in Big World
Message
เรื่องเล่า บางครั้งก็ประสบด้วยตัวเอง บางเรื่องก็มาจากคนใกล้ตัว ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ "รัก" ที่บางทีอาจสร้างรอยน้ำตาบนใบหน้าของเรา
11
Stories
9
Followers
2
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR