Half_Blood
Depends on you
Message
อะไรดีล่ะ^_^" เขียนไม่เก่งนะ แต่ชอบเขียน เล่าเรื่องที่อยากเล่า ก็มาเล่า แต่ชอบอ่านมากที่สุด อินเก่ง อ่อนไหวเก่ง เสียน้ำตากับการอ่าน^_^55
26
Stories
24
Followers
136
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR