Giftwasa
Dreamer
Message
สาวใต้ ตาคม ผมยาว ติดละคร ชอบอ่านนิยาย เพื่อนแต่งตั้งให้เป็นศิราณีกูรูการฟังด้านความรัก ชอบที่สุดคือการพูด งานอดิเรกคือดูโคนัน ชีวิตประจำวันคือเป็นฟรีแลนซ์ มีความอยากบ่นอยากเล่าสูง
31
Stories
79
Followers
79
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR