Dat-mine
Writer,player,gaming
Message
ผมตัดสินใจว่า ผมต้องมีพื้นที่เล็กๆที่สามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้ แบบสั้นๆ ไม่ต้องยาวมาก ไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้
4
Stories
0
Followers
0
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR