รอยเท้าก้าวเดียว
Published  2 years ago  |  13 stories
ทุก ๆ ครั้งที่ฉันก้าวเดินออกไปข้างหน้า รอยเท้าถูกประทับลงบนผืนดิน ไม่ได้บ่งบอกว่าฉันเติบโตขึ้นแต่อย่างใด เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าฉันเคยเหยียบย่างที่แห่งนี้มาแล้วหนหนึ่ง